Wachttijd

Als u zich bij onze praktijk aanmeldt, kunt u binnen 2 weken terecht voor een eerste gesprek.
De behandeling start direct daarna, zonder extra wachttijd.

Bij welke zorgverzekeraar u staat ingeschreven is niet van belang voor de wachttijd.

Indien u niet zo lang kunt of wilt wachten, neem dan contact op met uw verwijzer.

20 februari 2017.